Reklamacje i skargi

Reklamacje oraz skargi należy zgłaszać osobiście lub w formie pisemnej i adresować do kierownika działu którego dotyczą.

Stomatologia – lek. dent. Beata Klimczak;
Rehabilitacja – mgr Katarzyna Pawłowska;
Manager – mgr Maria Wiśniewska;